امرسان

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131112512

فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131112512

1,455,000تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1770*600*650 میلیمتر ظرفیت : 15 فوت حجم كل: 278 لیتر ظ...
فریزر امرسان (Emersun) مدل : 132697212

فریزر امرسان (Emersun) مدل : 132697212

1,680,000تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1810*600*680 میلیمتر ظرفیت : 15 فوت سیستم کنترل دیجیتال ...
یخچال امرسان (Emersun) مدل : 131113812

یخچال امرسان (Emersun) مدل : 131113812

545,000تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 860*480*550 میلیمتر ظرفیت : 5 فوت حجم كل : 150 لیتر ...
یخچال امرسان (Emersun) مدل : 131402712

یخچال امرسان (Emersun) مدل : 131402712

0تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1770*600*650 میلیمتر ظرفیت : 15 فوت حجم كل : 370 لیتر ...
یخچال امرسان (Emersun) مدل : 131403512

یخچال امرسان (Emersun) مدل : 131403512

1,140,000تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1770*600*650 میلیمتر ظرفیت : 15 فوت حجم كل : 370 لیتر ...
یخچال امرسان (Emersun) مدل : 132223812

یخچال امرسان (Emersun) مدل : 132223812

795,000تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1335*600*685 میلیمتر ظرفیت : 10 فوت حجم مفید کل : 207 لی...
یخچال امرسان (Emersun) مدل : 132342712

یخچال امرسان (Emersun) مدل : 132342712

0تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1770*600*650 میلیمتر ظرفیت : 15 فوت حجم كل : 370 لیتر ...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131176712

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131176712

1,320,000تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1920*660*650 میلیمتر ظرفیت : 20 فوت حجم كل : 375 ليتر ...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131407712

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131407712

0تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1800 *660*650 میلیمتر ظرفیت : 18 فوت حجم مفید كل : 327 ...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131408212

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131408212

0تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1740*660*650 میلیمتر ظرفیت : 16 فوت حجم کل : 380 لیتر ...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131408712

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131408712

0تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1740*660*650 میلیمتر ظرفیت : 16 فوت حجم مفید كل : 333 لی...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131415712

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131415712

0تومان
  ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : 1950*660*680 میلیمتر ظرفیت : 20 فوت حجم كل : 425 ليتر ...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131428212

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131428212

975,000تومان
  ابعاد (ارتفاع ، عرض ، عمق) : 1740 × 660 × 654 میلیمتر ظرفیت : 17 فوت حجم کل : 377 ل...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131428213

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131428213

0تومان
  ابعاد (ارتفاع ، عرض ، عمق) : 1740 × 660 × 654 میلیمتر ظرفیت : 17 فوت حجم کل : 377 ل...
یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131428266

یخچال فریزر امرسان (Emersun) مدل : 131428266

1,030,000تومان
  ابعاد (ارتفاع ، عرض ، عمق) : 1740 × 660 × 654 میلیمتر ظرفیت : 17 فوت حجم کل : 377 ل...